LIITU UUDISKIRJAGA
Ja oled esimene, kes kuuleb parimatest kindlustuspakkumistest!
E-post: Nimi:
VAJAD KINDLUSTUST TULEVIKUS?
Jäta meile oma kontaktandmed ja poliisi lõppemisel teeme Sulle parima kindlustuspakkumise. Saadan siit
Loading...

KKK

Mis on kohustuslik liikluskindlustus?
Kas minu liikluskindlustuspoliis on jõus / kehtib?
Kas ma saan vaadata oma sõiduki(te)ga toimunud kahju ajalugu?
Mida tähendab liikluskindlustuse JAH-leping?
Mida tähendab liikluskindlustuse EI-leping?
Liikluskindlustusmakse tasumata jätmine
Liikluskindlustuslepingu muutmine maksevabaks
Mis on roheline kaart?
Mida teha, kui soovin liikluskindlustuse JAH-lepingut lõpetada või muuta selle maksevabaks?
Mis märgitakse kaskokindlustuslepingule kindlustussummaks?
Millest oleneb kaskokindlustusmakse suurus?
Kas kindlustusmakset saab tasuda osade kaupa?
Milliseid turvaseadmeid nõutakse kaskokindlustuse puhul varguse vastu kindlustades?
Mis on uusväärtuskindlustus?
Milline on mõistlik kodukindlustuse summa?
Mida vastutuskindlustus hüvitab?
Mis on kodukindlustuse kindlustusväärtus?
Milliseid kindlustuskaitsevõimalusi saab valida reisikindlustuse sõlmimisel?
Milliseid kindlustuskaitsevõimalusi saab valida õnnetusjuhtumikindlustuse sõlmimisel?
Mida teha, kui kindlustuspoliisil märgitud andmed on muutunud (nimi, aadress, lisavarustus, turvaseadmed vm)?
Mida teha, kui soovin kindlustuslepingut lõpetada?

Seotud viited
Liikluskindlustuse seadus
Liikluseeskiri
Liikluskindlustuse Fond
Ehitusseadus
Finantsinspektsiooni seadus
Kindlustustegevuse seadus
Võlaõigusseadus
Tarbijakaitseseadus

Mis on kohustuslik liikluskindlustus?
Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus. Selle alusel hüvitab
kindlustusandja liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud liikluskahju teisele isikule.
Kõigil liiklusregistris registreeritud sõidukitel peab olema kehtiv liikluskindlustusleping.

Kas minu liikluskindlustuspoliis on jõus / kehtib?
Liikluskindlustuspoliisi kehtivust saate kontrollida siit.
Sõiduki liikluskindlustuse kindlustuskaitse kontrolliks tuleb sisestada sõiduki registreerimismärk või kindlustuspoliisi number, kuupäev ja kehtivusala. Vastuseks kuvatakse Teile info, mis ajast viimane poliis kehtib, poliisi kehtivusala ning teave poliisi jõusoleku kohta.

Kas ma saan vaadata oma sõiduki(te)ga toimunud kahju ajalugu?
Iga isik saab enda sõiduki kindlustus- ja kahjuajalooga tutvuda LKFi veebilehel.
Info saamiseks tuleb sisestada sõiduki VIN-kood, mille leiate sõiduki registreerimistunnistuselt.

Mida tähendab liikluskindlustuse JAH-leping?
Maksekohustusega lepingu ehk jah-lepingu alusel väljastab kindlustusandja kindlustusvõtjale kindlustuspoliisi järgmiseks kindlustusperioodiks, ilma et kindlustusvõtja peaks sellekohast soovi avaldama. Kindlustusvõtjal on kohustus tasuda väljastatud poliisi eest kindlustusmakse. Maksekohustusega lepingu puhul on tagatud, et sõidukil on igal ajal olemas kehtiv poliis. Maksekohustusega leping on mõttekas sõlmida Eesti liiklusregistris arvel oleva sõidukile, mida kasutatakse pidevalt.

Mida tähendab liikluskindlustuse EI-leping?
Pideva maksekohustuseta lepingu ehk ei-lepingu alusel väljastab kindlustusandja kindlustuspoliisi kindlustusvõtja soovi korral. Seega peab kindlustusvõtja selle lepingu puhul ise jälgima kindlustuspoliisi kehtivust ja tellima õigel ajal uue kindlustuspoliisi. Pideva maksekohustuseta leping on mõttekas sõlmida Eesti liiklusregistris arvel oleva sõidukile, mida pidevalt ei kasutata, nt sõidukile, millega talvel ei sõideta.

Liikluskindlustusmakse tasumata jätmine
Kui poliisile märgitud poliisi kehtimise aeg lõpeb, kuid sõiduki kohta ei ole uut poliisi väljastatud ega taotletud lepingu maksevabaks muutmist, on kindlustusvõtjal
kindlustusmaksete tasumise kohustus kuni lepingu lõppemise või maksevabaks
muutumiseni.

Liikluskindlustuslepingu muutmine maksevabaks
Leping muudetakse kindlustusvõtja sooviavalduse alusel maksevabaks alates kindlustusandja ja -võtja kokkulepitud päevast. Lepingut ei saa muuta maksevabaks tagasiulatuvalt. Lepingu maksevaba periood on aeg, millal leping kehtib, kuid kindlustusvõtjal ei ole kindlustusmakse tasumise kohustust.

Mida teha, kui soovin liikluskindlustuse JAH-lepingut lõpetada või muuta selle maksevabaks?
Kindlustuslepingu lõpetamiseks või selle maksevabaks muutmiseks edastage elektronsooviavaldus.
Miks auto vahetamisel kindlustusmakse muutub?
Kui klient müüb olemasoleva sõiduki maha ning soetab uue, siis kindlustusmakse võib muutuda olenevalt uue sõiduki tehnilistest andmetest (nt võimsam mootor, raskem registrimass).
Kui kliendil on mitu sõidukit, siis arvestatakse kindlustusvõtja kõigi sõidukite kahjustatistikat ning selle tulemusena arvestatakse kindlustusmakse uuele lisanduvale sõidukile.

Mis on roheline kaart?
Roheline kaart on Eestis, teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides ja rohelisel kaardil märgitud riikides kehtivat liikluskindlustust tõendav dokument.

Mis märgitakse kaskokindlustuslepingule kindlustussummaks?
Kindlustussummaks märgitakse sõiduki võimalikult täpne turuhind (koos käibemaksuga) kindlustamise hetkel. Uue sõiduki kindlustussummaks märgitakse tema ostuhind.

Millest oleneb kaskokindlustusmakse suurus?
Kindlustusmakse suurust mõjutab kindlustuskatete valik, sõiduki turuväärtus (vanus), mark ja mudel, mootori võimsus, omavastutuse suurus, arveloleku piirkond, kasutusala, eelnev liikluskäitumine ning kindlustusvõtja või põhikasutaja vanus (füüsilisest isikust kindlustusvõtja puhul).

Kas kindlustusmakset saab tasuda osade kaupa?
Kindlustusmakset on võimalik tasuda 1, 2, 4 või 12 osamaksena.

Milliseid turvaseadmeid nõutakse kaskokindlustuse puhul varguse vastu kindlustades?
Sõiduautode ja kaubikute kindlustamisel varguse vastu nõutakse töökorras alarmsignalisatsiooni (sh mahuanduri) ja immobilaiseri olemasolu.

Mis on uusväärtuskindlustus?
Uusväärtuskindlustust saab sõlmida uutele sõidukitele. Sellega kohustub kindlustusandja ostma hävinenud või ärandatud sõiduki välja selle ostuhinnaga. Uusväärtuskindlustust on võimalik osta sõidu- ja pakiautodele. Kindlustus kehtib ühe aasta jooksul arvates sõiduki esmamüügist jaekaubanduses – seni, kuni sõiduki läbisõit ei ole ületanud 30 000 km (seltsiti võib läbisõidupiirang erineda).

Milline on mõistlik kodukindlustuse summa?
Eramu, rajatise või korteri kindlustussummaks võib olla taastamis- või jääkväärtus, korteri puhul siseviimistluse väärtus.

Mida vastutuskindlustus hüvitab?
Vastutuskindlustus hüvitab isiku- ja varakahju, mida kindlustusvõtja on ettevaatamatusest oma vara haldamisel või selle kasutamisel teisele isikule tekitanud, kui viimane selle hüvitamist nõuab.

Mis on kodukindlustuse kindlustusväärtus?
Koduse vara kindlustusväärtus on taassoetamis- või turuväärtus, vara on võimalik kindlustada ilma nimekirjata.

Milliseid kindlustuskaitsevõimalusi saab valida reisikindlustuse sõlmimisel?
Arstiabikindlustus – on reisikindlustuse põhiosa, mis katab kindlustatu ootamatu haigestumise tõttu tekkinud kulud või õnnetusjuhtumiga kaasnevad ravi- ja veokulud.
Reisitõrkekindlustus – katab kulud, mis on tekkinud reisi katkemise, selle ärajäämise või juba alanud reisi graafikust kõrvalekaldumise tõttu.
Pagasikindlustus – katab kulud pagasi varguse, selle röövimise ja kadumise korral ning siis, kui pagas hilineb transpordiettevõtte süül.

Milliseid kindlustuskaitsevõimalusi saab valida õnnetusjuhtumikindlustuse sõlmimisel?
Päevaraha – makstakse kindlustushüvitist, kui kindlustatul tekkis ajutine töövõimekaotus õnnetusjuhtumi tagajärjel. Ravi peab kestma üle seitsme päeva.
Haigla päevaraha – makstakse iga päeva eest, mil kindlustatu viibib õnnetusjuhtumi tagajärjel haiglaravil.
Invaliidsushüvitis – makstakse kindlustushüvitist, kui kindlustatul kujuneb õnnetusjuhtumi tagajärjel püsiv vaimne või kehaline tervisekahjustus.
Surmajuhtumihüvitis – soodustatud või muule hüvitise saamiseks õigustatud isikule makstakse surmajuhtumihüvitist, kui kindlustatu sureb õnnetusjuhtumi tagajärjel.
Valuraha – makstakse kindlustushüvitist, kui kindlustatu ei soovi mitte ravikulude katmist, vaid päevaraha, ning haiglapäeva raha asemel hüvitiseks valuraha.

Mida teha, kui kindlustuspoliisil märgitud andmed on muutunud (nimi, aadress, lisavarustus, turvaseadmed vm)?
Edastage uuenenud andmed e-posti aadressil info@mkindlustus.ee või telefonil 6 990 990.

Mida teha, kui soovin kindlustuslepingut lõpetada?
Lihtsaim ja mugavaim võimalus on edastada kindlustuslepingu lõpetamise sooviavaldus elektrooniliselt üldmeilile info@mkindlustus.ee. Soovi korral saab avalduse täita paberil ja esitada see meie kontorisse.